Székhelyszolgáltatás gyakori kérdések

A 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet szabályozza azt, hogy székhelyszolgáltatást
1. vagy saját tulajdonú ingatlanban;
2. vagy használati jog tulajdoni lapra bejegyzésével;
3. vagy könyvelőirodaként végezhet.
Ha ezek közül egy sem teljesül, akkor a székhelyt bérlő cégnek kötelező a rendeletnek megfelelő székhelyszolgáltatóval szerződni.
Cégünk megfelel ennek a rendeletnek.

Igen! Az online szerződéskötés digitalizált, csak meg kell adnia a cége adatait és néhány percen belül a kész szerződés letölthető.

Rendelet szabályozza a székhelyen tárolandó iratok minimális körét, amelyek a következők:

  • cégiratok (alapító okirat, társasági szerződés, aláírás minta),
  • hatósági engedélyek, az adóhatóság felé teljesített adatbejelentésekkel kapcsolatos iratok,
  • számviteli törvény szerinti éves beszámolók,
  • cégbejegyzési végzés másolata,
  • érvényes szolgáltatási szerződés, mely bizonyítja, hogy a vállalkozás vezetője jogosan tüntette fel adott címet székhelyként
Igen. A székhelyszolgáltatás egyéni vállalkozóknak is elérhető budapesti és csomádi irodánkban egyaránt.
Nem, bankkártyával ás átutalással is fizethet.
Röviden, igen kell. A cégtörvény 7. § (1) szerint (Ctv.) a cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtábla kihelyezésével kell megjelölnie. A cégtábla kihelyezést irodánk ingyen biztosítja a nála lévő cégeknek.
Minden az önkormányzat illetékességi területén székhellyel/telephellyel rendelkező vállalkozásnak fizetnie kell iparűzési adót, ha az önkormányzat azt kiveti. A települési önkormányzatok alapvető feladata a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak az ellátása elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését. A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere, mely lehetőséget teremt az önkormányzat számára az adóztatási jog gyakorlására, adók és kedvezmények kivetésére. Ez által dönthetnek arról, hogy a törvényi kereteken belül 0%-ban állapítsák meg az iparűzési adó mértékét.
Nem. Legfőképpen azért nem, mert ez az adónem helyi adó és nem központi, ezért az önkormányzatokhoz tartozik, nem a NAV-hoz. Az önkormányzat foglalkozik az adóbevallásokkal, adóbeszedéssel. Emellett a lehetőség teljesen legális, több száz vállalkozás élt már ezzel a törvény adta lehetőséggel és takarított meg milliókat.
Igen! Irodánkban a szerződéskötés adatfelvétellel együtt kb. 30 perc alatt megtörténhet.
Az alábbi fényképes személyazonosító okmányok valamelyike: Személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy jogosítvány. Ezen kívül lakcímkártya, adókártya, a cég alapító okirata, vagy társasági szerződés és aláírásminta. Amennyiben a könyvelési szolgáltatásunkat is igénybe szeretné venni, akkor szükséges még a társadalombiztosítási kártya.
Igen, lehetőség van a székhely újbóli meghosszabbítására 3, 6, vagy 12 hónapra. Minél hosszabb intervallumot választ, annál kedvezőbb a székhelyszolgáltatás díja (havi lebontásban nézve).
Igen. Egyéni vállalkozás indítása online Webes Ügysegéden keresztül is lehetséges. Ezen kívül szintén az interneten jelenthető be az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése, folytatása, megszüntetése és az adatváltozás bejelentése is.
A levelekről e-mailnben értesítést küldünk. Külön szolgáltatásként kérhető, hogy sms-t küldjünk, a leveleket szkenneljük be és emailben továbbítsuk, vagy postázzuk azokat. A postázás gyakorisága heti két alkalomtól fél éves periódusig szabadon választható. A levelek az irodában – sorban állás nélkül – átvehetők.
A szerződéskötést követően ingyenesen elkészítjük és kihelyezzük a cég névtábláját.
Cége attól a naptól mentesül az iparűzési adó alól, amikortól a cégbíróság a székhelyváltoztatást bejegyezte. Önnek, vagy könyvelőjének ilyenkor csupán annyi a dolga, hogy készít egy záróbevallást a korábbi székhelyére, amelyben az évközben befolyt árbevétel arányosan keletkezik némi adófizetési kötelezettsége. Azonban onnantól kezdve, hogy áthelyezte székhelyét, a jövőben már nem kell foglalkoznia az IPA-val, sem a határidőkkel, sem a bevallásokkal, sem a fizetéssel.
Maradt még megválaszoltalan kérdése? Vegye fel velünk a kapcsolatot, és minden további kérdésére készségesen válaszolunk!