You are currently viewing Székhelyszolgáltatás igénybevétele a Napenergia Plusz Programhoz

Székhelyszolgáltatás igénybevétele a Napenergia Plusz Programhoz

A székhelyszolgáltatás több szempontból is előnyös lehetőség – az alábbiakban a legújabbat mutatjuk be!

A székhelyszolgáltatást már eddig is érdemes volt igénybe venni, azonban megjelent a Napenergia Plusz Program pályázat, amelynek igénybevétele sokak számára lehetetlen lesz majd enélkül.

Hogy pontosítsunk, a pályázati kiírás kizáró okként jegyzi:

  • azok a saját tulajdonú ingatlanok nem jogosultak támogatási kérelmet benyújtani, akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;
  • amennyiben a lakóingatlan vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betétitársaság, kft., zrt. stb.) székhelye, telephelye, fióktelepe;

Milyen pályázatról van szó?

A fent említett pályázat a Napenergia Plusz Program, amelynek kerete 75,8 milliárd forint, és ami az új lakossági napelemekre és a energiatárolók telepítésére vonatkozik. Maximum 5 millió forintos, de legfeljebb a beruházás 66%-át támogató, vissza nem térítendő támogatást nyújt.

Ez a pályázat remek lehetőséget kínál azoknak, akik 2024-ben az úgynevezett „bruttó elszámolási rendszerben” szeretnének napelemet és energiatárolót telepíteni a villamosenergia-felhasználás nagyobb részének saját termelésből történő megoldására.

A Napenergia Plusz Program feltételei dióhéjban

A pályázat első kitétele, hogy kizárólag napelem és energiatároló együttes telepítésére vonatkozik; a napelem telepítése 4-5 kW teljesítményű inverterrel, 7,5-10 kWh kapacitású tárolóval lehetséges, továbbá a napelem-panelek teljesítménye maximum 120%-a lehet az inverter teljesítményének.

A pályázatnak tartalmaznia kell a kivitelezővel kötött kivitelezési szerződést és a költségvetési tervet, az elbírálás pedig maximum 15 munkanap, de persze szükség lehet hiánypótlásokra is.

A projekt költségvetésének minimum 34%-át önerőből kell megoldani, és a lebonyolítása során kétféle pénzügyi verziót lehet használni:

  • a pályázó fizeti a kivitelező vállalási árának 34%-át, a maradék 66%-ot pedig utólag a kivitelező megkapja az államtól, vagy
  • a kivitelező az államtól kapja meg a támogatási előleget, a pályázó pedig az időközi és a záró elszámolás összegéből fizeti ki az önerőt.

Természetesen ezeken túl is akadnak fontos feltételek és kizáró tényezők, amelyekre mindenképp figyelni kell; ezek a következők:

A pályázónak nagykorúnak kell lennie, rendelkeznie kell magyar adóazonosító jellel, és magánszemélynek kell lennie, illetve legalább résztulajdonosának kell lennie annak az adott ingatlannak, ahol a beruházás megvalósul. Szintén az adott ingatlanban kell lennie az állandó lakcímének is, és annak lakhatási célú családi háznak kell lennie.

Fontos, hogy nem nyújthat be támogatási kérelmet az, akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy köztartozása van – kivéve, ha számára a NAV fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett.

A fent felsorolt szabályokat és kivételeket persze érdemes kivonatként kezelni, hiszen a pályázati felhívás 40 oldalnyi hosszúságú. Azok számára, akik egyéni vállalkozók vagy társas vállalkozás tagjai, és szeretnének az ingatlanukkal részt venni ezen a kifejezetten előnyös pályázaton, de a cikk elején említett kizáró tényező megakadályozná őket ebben, ajánlunk egy megoldást.

Ha az Ön egyéni vállalkozásának vagy cégének székhelye a saját lakóingatlana, és szeretné azt korszerűsíteni a pályázat szerint, vegye igénybe a székhelyszolgáltatás lehetőségét, így jogosult lehet az akár 5 millió forintos, vissza nem térítendő támogatásra!

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, és bővebb információra lenne szüksége a székhelyszolgáltatással kapcsolatban, illetve, ha szeretné azt igénybe venni, forduljon hozzánk bizalommal megadott elérhetőségeink egyikén!