You are currently viewing Mit jelent a székhelyszolgáltatás fogalma?

Mit jelent a székhelyszolgáltatás fogalma?

Székhelyszolgáltatás – avagy székhely – nélkül egyetlen vállalkozás sem működhet, de az előbbivel sokkal egyszerűbb – mutatjuk a részleteket!

Székhelyszolgáltató az a vállalkozó, aki üzletszerű gazdasági tevékenységként az adózó megbízásából gondoskodik az üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételérőlérkeztetésérőlmegőrzésérőlrendelkezésre tartásáról, valamint a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, különösen a megbízó székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszer-intézkedések tűréséről.

A székhelyszolgáltatás egyik legfontosabb feltétele, hogy a székhelyszolgáltatónak tevékenysége gyakorlásához írásba foglalt megbízási szerződést kell kötnie, ami kizárólag határozatlan idejű lehet, kivéve, ha a megbízó is határozott időre létesül.

A megbízási szerződés eredményeként a székhelyszolgáltató biztosítja a megbízó székhelyét, azonban a megbízó az ingatlant nem használja ténylegesen, és a székhelyhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeknek sem tesz eleget.

A székhely, a telephely és a fióktelep

  • A cég székhelye a cég bejegyzett irodája, ami egyben a cég levelezési címe is, és cégtáblával kell megjelölni. A cég székhelye lehet egyben a központi ügyintézés helye is, de, ha ez nem áll fenn, azt a létesítő okiratban és a cégjegyzékben is fel kell tüntetni. A cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az európai gazdasági egyesülés telephelye is.
  • A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a létesítő okiratában foglalt olyan tartós letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található.
  • A cég fióktelepe ezzel szemben olyan telephely, amely más településen vagy más országban van, mint a cég székhelye.
székhelyszolgáltatás

Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára a cég jogosult – azaz igénybe vette a székhelyszolgáltatást.

Lényeges, hogy ha egy cég telephellyel, illetve fiókteleppel rendelkezik, azt a cégjegyzékben is fel kell tüntetni!

Miben különbözik a fióktelep és telephely a székhelytől?

A telephely a székhellyel azonos településen található, de nem a székhely; itt végez a vállalkozás tartós üzleti tevékenységet. Ha a cégnek telephelye is van a székhely mellett, akkor annak címét is fel kell tüntetni a cégjegyzékben.

A fióktelep ezzel szemben a vállalkozás székhelyétől eltérő településen található, és a címét szintén fel kell tüntetni a cégjegyzékben. Ha egy vállalkozásnak székhelye és fióktelepe is van, akkor a két település önkormányzata között elosztva kell befizetni az iparűzési adót.

Mind a fióktelep, mind a telephely lehet bármilyen ingatlan, de vagy a vállalkozás tulajdonában kell állnia, vagy a használati jogával kell rendelkeznie.

székhelyszolgáltatás

A székhelyszolgáltatás igénybevételének folyamata

A székhelyszolgáltatás igénybevételét be kell jelenteni a NAV felé, a bejelentést pedig a szolgáltatást igénybe vevő félnek kell megtennie. Fontos, hogy az egyéni vállalkozóknak és a cégbejegyzésre kötelezett adózóknak más nyomtatványt kell ehhez kitölteni; előbbieknek a ’T101E, míg utóbbiaknak a ’T201T nyomtatvány kitöltése nyújt erre lehetőséget.

Kizárólag abban az esetben kell ilyen bejelentést tenni, ha változás áll be a székhelyszolgáltatás területén, vagyis

  • ha újonnan kötik meg a székhelyszolgáltatásra vonatkozó szerződést,
  • ha már korábban megkötött és bejelentett szerződés megszűnik, illetve
  • ha valami változik a bejelentett adatok közül.

Ilyenkor a bejelentést a változást követő 15 napon belül meg kell tenni, egyéni vállalkozók esetében azonban a vállalkozás bejelentésével egyidejűleg kell ezt megtenni.

Amennyiben bővebb információra lenne szüksége, illetve, ha szeretné igénybe venni székhelyszolgáltatásunkat, forduljon hozzánk bizalommal megadott elérhetőségeink egyikén!